Maharashtra Gramin Bank IFSC codes

Maharashtra Gramin Bank IFSC codes is a free online tool to Get IFSC code of any branch in any city and state for Maharashtra Gramin Bank.City Branch IFSC Code
AURANGABADVIRTUAL BRANCHMAHG0099922
TALODATALODAMAHG0006004
VADALIVADALIMAHG0006003
MODMODMAHG0006002
SHANIMANDALSHANIMANDALMAHG0006001
NANDURBARNANDURBARMAHG0006000
SUKAPURSUKAPURMAHG0005903
DAHIVALIDAHIVALIMAHG0005902
CHENDHARE ALIBAGCHENDHARE ALIBAGMAHG0005901
DHULEPAROLA ROAD DHULEMAHG0005804
SAKARISAKARIMAHG0005803
VARULVARULMAHG0005802
DEOPUR DHULEDEOPUR DHULEMAHG0005801
NASIKCHANDSIMAHG0005715
EKLEHEREEKLEHEREMAHG0005714
BHAGURBHAGURMAHG0005713
NASIKCIDCO NASIKMAHG0005712
NASIKMAKHAMALABADMAHG0005711
MADSANGVIMADSANGVIMAHG0005710
OZAR MIGOZAR MIGMAHG0005709
BELGAON DHAGABELGAON DHAGAMAHG0005708
SHINDESHINDEMAHG0005707
SATANASATANAMAHG0005706
YEOLAYEOLAMAHG0005705
SINNARSINNARMAHG0005704
NANDGAONNANDGAONMAHG0005703
DINDORIDINDORIMAHG0005702
NASIKNASIKMAHG0005701
NASIKNASIK REGIONAL OFFICEMAHG0005700
BHIWANDISONALEMAHG0005635
DAHANUDAHANUMAHG0005634
GHODBUNDER ROAD THANEGHODBUNDER ROAD THANEMAHG0005633
GHANSOLIGHANSOLIMAHG0005632
PALGHARPALGHARMAHG0005631
KHADAKPADA CHOWK KALYAN WKHADAKPADA CHOWK KALYAN WMAHG0005630
VIKRAMGHADVIKRAMGHADMAHG0005629
GOTHEGHARGOTHEGHARMAHG0005628
TALASARITALASARIMAHG0005625
MOKHADAMOKHADAMAHG0005623
GOVELIGOVELIMAHG0005622
KHADAVALIKHADAVALIMAHG0005620
MHASAMHASAMAHG0005619
MURBEMURBEMAHG0005615
GIRGAON TGIRGAON TMAHG0005614
WADAWADAMAHG0005612
KELWAKELWAMAHG0005609
UDHAWAUDHAWAMAHG0005608
DOLKHAMBDOLKHAMBMAHG0005606
ALONDEALONDEMAHG0005605
KUDUSKUDUSMAHG0005604
TOKAWADETOKAWADEMAHG0005603
BELAVALIBELAVALIMAHG0005602
VRINDAVAN THANEWVRINDAVAN THANEWMAHG0005601
THANEREGIONAL OFFICE THANEMAHG0005600
ERANDOLERANDOLMAHG0005518
AMALNERAMALNERMAHG0005517
CHOPDACHOPDAMAHG0005516
JALGAONSAVKHEDA BKMAHG0005515
BHADGAONKAJGAONMAHG0005514
RAVERRAVERMAHG0005513
PAROLAPAROLAMAHG0005512
MHASAWADMHASAWADMAHG0005511
SHIRSOLI P BSHIRSOLI P BMAHG0005510
MEHUNBAREMEHUNBAREMAHG0005509
YAWALYAWALMAHG0005508
VARANGAONVARANGAONMAHG0005507
SATGAONSATGAONMAHG0005506
KEKATNIMBHORAKEKATNIMBHORAMAHG0005505
AMADADEAMADADEMAHG0005504
MUKTAINAGARMUKTAINAGARMAHG0005503
PACHORAPACHORAMAHG0005502
JALGAONJALGAONMAHG0005501
AHMEDNAGARNAVNAGAPURMAHG0005409
AHMEDNAGARBURHANNAGARMAHG0005408
RASHINRASHINMAHG0005407
MUKINDPUR NEWASA PHATAMUKINDPUR NEWASA PHATAMAHG0005406
SAROLA KASARSAROLA KASARMAHG0005405
MADHIMADHIMAHG0005404
KOPARGAONKOPARGAONMAHG0005403
SANGAMNERSANGAMNERMAHG0005402
GULMOHAR COLONEY AHMEDNAGARGULMOHAR COLONEY AHMEDNAGARMAHG0005401
NEW JALNANEW JALNAMAHG0005227
AMBADAMBADMAHG0005226
JAFRABADJAFRABADMAHG0005224
PIMPALGAON RENUKAIPIMPALGAON RENUKAIMAHG0005223
PARTUR CITYPARTUR CITYMAHG0005222
RAJUR GANPATIRAJUR GANPATIMAHG0005221
KUMBHAR PIMPALGAONKUMBHAR PIMPALGAONMAHG0005220
GOLAPANGRIGOLAPANGRIMAHG0005219
WAGHRUL JAHANGIRWAGHRUL JAHANGIRMAHG0005218
WATURPHATAWATURPHATAMAHG0005217
RAMNAGARRAMNAGARMAHG0005216
SEVALISEVALIMAHG0005215
BADNAPURBADNAPURMAHG0005214
GONDIGONDIMAHG0005213
TALNI JTALNI JMAHG0005212
VADIGODRIVADIGODRIMAHG0005211
SHELGAONSHELGAONMAHG0005210
DABHADIDABHADIMAHG0005209
TIRTHPURITIRTHPURIMAHG0005208
ANWAANWAMAHG0005207
BHOKARDANBHOKARDANMAHG0005206
MAHORAMAHORAMAHG0005205
PARTUR MONDHAPARTUR MONDHAMAHG0005204
MANTHAMANTHAMAHG0005203
SATONASATONAMAHG0005202
JALNA MAINJALNA MAINMAHG0005201
ADULADULMAHG0005140
AURANGABADRASHMINAGARMAHG0005139
RANJANGAONRANJANGAONMAHG0005138
ALANDALANDMAHG0005137
BIDKINBIDKINMAHG0005136
SATARASATARAMAHG0005135
PAITHANPAITHANMAHG0005134
KANNADKANNADMAHG0005133
SHIVAJINAGAR SATARAPARISAR AURANGABADSHIVAJINAGAR SATARAPARISAR AURANGABADMAHG0005132
MUKUNDWADI AURANGABADMUKUNDWADI AURANGABADMAHG0005131
SILLODSILLODMAHG0005130
SAMARTHNAGAR AURANGABADSAMARTHNAGAR AURANGABADMAHG0005129
SAWALATBARASAWALATBARAMAHG0005128
VAIJAPURVAIJAPURMAHG0005127
JARANDIJARANDIMAHG0005126
GANGAPURGANGAPURMAHG0005125
MAHALGAONMAHALGAONMAHG0005124
AMBHAIAMBHAIMAHG0005123
BABRABABRAMAHG0005122
SHEKTASHEKTAMAHG0005121
LASUR STATIONLASUR STATIONMAHG0005120
CHITTEPIMPALGAONCHITTEPIMPALGAONMAHG0005118
SHENDURWADASHENDURWADAMAHG0005116
PHULAMBRIPHULAMBRIMAHG0005115
NACHANVELNACHANVELMAHG0005114
GHATNANDRAGHATNANDRAMAHG0005113
PANVADODPANVADODMAHG0005112
KARMADKARMADMAHG0005111
SHIVNASHIVNAMAHG0005110
LADSAVANGILADSAVANGIMAHG0005109
LONI KHLONI KHMAHG0005107
PARSODAPARSODAMAHG0005106
KHANDALAKHANDALAMAHG0005105
GALLEBORGAONGALLEBORGAONMAHG0005104
BALANAGARBALANAGARMAHG0005103
WALUJWALUJMAHG0005102
GARKHEDA ROAD AURANGABADGARKHEDA ROAD AURANGABADMAHG0005101
AURANGABADREGIONAL OFFICE AURANGABADMAHG0005100
ALEPHATAALEPHATAMAHG0004623
OTUROTURMAHG0004622
AHMEDNAGARSHIRUR GHODNADIMAHG0004621
PUNEBHUGAONMAHG0004620
PUNEINDAPURMAHG0004619
NARHENARHEMAHG0004618
KOYALIKOYALIMAHG0004617
MEDANKARWADIMEDANKARWADIMAHG0004616
SHIRASWADISHIRASWADIMAHG0004615
KESHAVNAGARKESHAVNAGARMAHG0004614
KARANDIKARANDIMAHG0004612
KONDWE DHAWADEKONDWE DHAWADEMAHG0004611
BAHULBAHULMAHG0004610
LOHAGAON PUNELOHAGAON PUNEMAHG0004609
KUNJARWADIKUNJARWADIMAHG0004608
URALI DEVACHIURALI DEVACHIMAHG0004607
PERNEPERNEMAHG0004606
KANHEKANHEMAHG0004605
BORI PARDHIBORI PARDHIMAHG0004604
KADAMWAKWASTIKADAMWAKWASTIMAHG0004603
SANASWADISANASWADIMAHG0004602
WAGHOLI PWAGHOLI PMAHG0004601
KHALAPURIKHALAPURIMAHG0004554
MOREWADIMOREWADIMAHG0004553
DHANORA ROAD BEEDDHANORA ROAD BEEDMAHG0004552
ASHTIASHTIMAHG0004551
DHARURDHARURMAHG0004550
PATODAPATODAMAHG0004549
PARALIPARALIMAHG0004548
AMBAJOGAIAMBAJOGAIMAHG0004547
YUSUF WADGAONYUSUF WADGAONMAHG0004546
NEKNOORNEKNOORMAHG0004545
WADGAON DAULAWADGAON DAULAMAHG0004544
TALWADATALWADAMAHG0004542
TAKARWANTAKARWANMAHG0004541
SIRSALASIRSALAMAHG0004540
GEORAIGEORAIMAHG0004539
SHIRALSHIRALMAHG0004538
RAJURI BKRAJURI BKMAHG0004537
RAIMOHARAIMOHAMAHG0004536
POHNERPOHNERMAHG0004535
PIMPLAPIMPLAMAHG0004534
SHIRUR KASARSHIRUR KASARMAHG0004533
PIMPALNER BPIMPALNER BMAHG0004532
PATODA AMBAPATODA AMBAMAHG0004531
PADALSINGIPADALSINGIMAHG0004530
TELGAONTELGAONMAHG0004529
NANDURGHATNANDURGHATMAHG0004527
MOHA MMOHA MMAHG0004526
LIMBAGANESHLIMBAGANESHMAHG0004525
KUSLAMBKUSLAMBMAHG0004524
KOLGAONKOLGAONMAHG0004523
KITTI ADGAONKITTI ADGAONMAHG0004522
UMAPURUMAPURMAHG0004521
WADWANIWADWANIMAHG0004520
KAIJKAIJMAHG0004519
JATEGAONJATEGAONMAHG0004518
HOALHOALMAHG0004517
GHATNANDURGHATNANDURMAHG0004516
MAJALGAONMAJALGAONMAHG0004515
EDDAEDDAMAHG0004514
DONGARKINIDONGARKINIMAHG0004513
DINDRUDDINDRUDMAHG0004512
DHARMAPURIDHARMAPURIMAHG0004511
DHAMANGAONDHAMANGAONMAHG0004510
DEOLADEOLAMAHG0004509
CHINCHOLI MALICHINCHOLI MALIMAHG0004508
CHAKLAMBACHAKLAMBAMAHG0004507
KADAKADAMAHG0004506
BEEDBEEDMAHG0004504
BARDAPURBARDAPURMAHG0004503
APEGAONAPEGAONMAHG0004502
ADASADASMAHG0004501
BEEDREGIONAL OFFICE BEEDMAHG0004500
OSMANABADSANGAVI KATIMAHG0004439
SANJASANJAMAHG0004438
NALDURGNALDURGMAHG0004437
OMERGAOMERGAMAHG0004436
ANANDNAGAR OSMANABADANANDNAGAR OSMANABADMAHG0004435
WASHIWASHIMAHG0004434
BHOOMBHOOMMAHG0004433
WAGHOLIWAGHOLIMAHG0004432
TURORITURORIMAHG0004431
TERTERMAHG0004430
SHIRADHONSHIRADHONMAHG0004429
SHELGAON PSHELGAON PMAHG0004428
SASTURSASTURMAHG0004426
SAMUDRAWANISAMUDRAWANIMAHG0004425
SALGARASALGARAMAHG0004424
PATHRUDPATHRUDMAHG0004423
PARANDAPARANDAMAHG0004422
PARAPARAMAHG0004421
OSMANABADOSMANABADMAHG0004420
NAICHAKURNAICHAKURMAHG0004419
MOHA KMOHA KMAHG0004418
MASSAMASSAMAHG0004417
MANKESHWARMANKESHWARMAHG0004416
TULJAPURTULJAPURMAHG0004415
MAKNIMAKNIMAHG0004414
LOHARALOHARAMAHG0004413
KONDKONDMAHG0004412
KHAMASWADIKHAMASWADIMAHG0004411
KATIKATIMAHG0004410
JEVLIJEVLIMAHG0004409
JALKOT TJALKOT TMAHG0004407
KALAMBKALAMBMAHG0004406
GUNJOTIGUNJOTIMAHG0004405
BEMBLIBEMBLIMAHG0004404
ASHTA KASARASHTA KASARMAHG0004403
ANALAANALAMAHG0004402
ALOORALOORMAHG0004401
VASANTRAO NAIK CHOWK LATURVASANTRAO NAIK CHOWK LATURMAHG0004344
PANGAONPANGAONMAHG0004343
RENAPURRENAPURMAHG0004342
SHIRUR ANANTPALSHIRUR ANANTPALMAHG0004341
GANJGOLAI LATURGANJGOLAI LATURMAHG0004340
DEVANIDEVANIMAHG0004339
NALEGAONNALEGAONMAHG0004338
NILANGANILANGAMAHG0004337
BHUISAMUDRABHUISAMUDRAMAHG0004336
WANJARWADAWANJARWADAMAHG0004335
WALANDIWALANDIMAHG0004334
WADWAL NAGNATHWADWAL NAGNATHMAHG0004333
WADHONAWADHONAMAHG0004332
TANDULJATANDULJAMAHG0004331
SHIRUR TAJBANDSHIRUR TAJBANDMAHG0004330
NALGIRNALGIRMAHG0004329
NAGALGAONNAGALGAONMAHG0004328
KINGAONKINGAONMAHG0004327
KHAROSAKHAROSAMAHG0004326
KHAROLAKHAROLAMAHG0004325
AHAMADPURAHAMADPURMAHG0004324
KHADGAONKHADGAONMAHG0004323
KASAR SHIRSHIKASAR SHIRSHIMAHG0004322
KASAR BALKUNDAKASAR BALKUNDAMAHG0004321
KADEPURKADEPURMAHG0004320
JAWLA BKJAWLA BKMAHG0004319
JALKOT UJALKOT UMAHG0004318
SHIVAJI CHOWK LATURSHIVAJI CHOWK LATURMAHG0004317
UDGIRUDGIRMAHG0004316
HALIHALIMAHG0004315
AURADSHAHJANIAURADSHAHJANIMAHG0004314
CHAKURCHAKURMAHG0004313
DEVARJANDEVARJANMAHG0004312
CHINCHOLI PANCHINCHOLI PANMAHG0004311
CHAPOLICHAPOLIMAHG0004310
BORULBORULMAHG0004309
BORI LBORI LMAHG0004308
AUSAAUSAMAHG0004307
BELKUNDBELKUNDMAHG0004306
ATNURATNURMAHG0004305
ASHIVASHIVMAHG0004303
ANDHORIANDHORIMAHG0004302
AMBULGAAMBULGAMAHG0004301
LATURREGIONAL OFFICE LATURMAHG0004300
DONGARKADADONGARKADAMAHG0004265
PANKANERGAONPANKANERGAONMAHG0004264
SHIVRAMNAGAR PARBHANISHIVRAMNAGAR PARBHANIMAHG0004263
AKOLA ROAD HINGOLIAKOLA ROAD HINGOLIMAHG0004262
JINTUR ROAD PARBHANIJINTUR ROAD PARBHANIMAHG0004261
SONPETHSONPETHMAHG0004260
VIVEKNAGAR PARBHANIVIVEKNAGAR PARBHANIMAHG0004259
BANWASBANWASMAHG0004258
PIMPALDARIPIMPALDARIMAHG0004257
YEHLEGAON TUKARAMYEHLEGAON TUKARAMMAHG0004255
YELDARI CAMPYELDARI CAMPMAHG0004254
WALOORWALOORMAHG0004252
WADGAONGWADGAONGMAHG0004251
AUNDHANAGNATHAUNDHANAGNATHMAHG0004249
WARANGAWARANGAMAHG0004248
UKHALIUKHALIMAHG0004246
TADKALASTADKALASMAHG0004245
SIRSAMSIRSAMMAHG0004244
SINGNAPURSINGNAPURMAHG0004243
SENGAONSENGAONMAHG0004242
SHIRAD SHAHAPURSHIRAD SHAHAPURMAHG0004241
SHELGAONGSHELGAONGMAHG0004240
MANWATMANWATMAHG0004239
SAILUSAILUMAHG0004238
PURNAPURNAMAHG0004237
RANISAWARGAONRANISAWARGAONMAHG0004236
POKHARNIPOKHARNIMAHG0004235
PALAMPALAMMAHG0004234
PEDGAONPEDGAONMAHG0004233
PUSEGAONPUSEGAONMAHG0004232
AKHADA BALAPURAKHADA BALAPURMAHG0004231
PINGLIPINGLIMAHG0004230
PARBHANIPARBHANIMAHG0004229
NARSINARSIMAHG0004228
KALAMNURIKALAMNURIMAHG0004227
HINGOLIHINGOLIMAHG0004226
JAWALA BAZARJAWALA BAZARMAHG0004225
KEKARJAWALAKEKARJAWALAMAHG0004224
KAWALGAONKAWALGAONMAHG0004223
KURUNDAKURUNDAMAHG0004222
BORI PBORI PMAHG0004221
KANERGAONKANERGAONMAHG0004220
KOLHAKOLHAMAHG0004219
KATNESHWARKATNESHWARMAHG0004218
BASMATBASMATMAHG0004217
PATHRIPATHRIMAHG0004216
HATTAHATTAMAHG0004215
GIRGAONGIRGAONMAHG0004214
GANGAKHEDGANGAKHEDMAHG0004213
DUDHGAONDUDHGAONMAHG0004211
DIGRAS HDIGRAS HMAHG0004210
CHUDAWACHUDAWAMAHG0004209
CHATORICHATORIMAHG0004208
CHARTHANACHARTHANAMAHG0004207
BHOGAONBHOGAONMAHG0004206
JINTURJINTURMAHG0004205
ADGAONADGAONMAHG0004204
ASOLAASOLAMAHG0004203
AMBACHONDIAMBACHONDIMAHG0004202
AJEGAONAJEGAONMAHG0004201
PARBHANIREGIONAL OFFICE PARBHANIMAHG0004200
SHIVANISHIVANIMAHG0004168
NARSINARSIMAHG0004167
BARHALIBARHALIMAHG0004166
VISHNUPURI SRTMU NANDEDVISHNUPURI SRTMU NANDEDMAHG0004165
HIMAYATNAGARHIMAYATNAGARMAHG0004164
CHAITANYA NAGAR NANDEDCHAITANYA NAGAR NANDEDMAHG0004163
BHAVSAR CHOWK NANDEDBHAVSAR CHOWK NANDEDMAHG0004162
PAWADEWADI NAKA NANDEDPAWADEWADI NAKA NANDEDMAHG0004161
VAZIRABAD NANDEDVAZIRABAD NANDEDMAHG0004160
NAIGAONNAIGAONMAHG0004159
TARODATARODAMAHG0004158
SHIVAJINAGAR NANDEDSHIVAJINAGAR NANDEDMAHG0004157
WAGHALAWAGHALAMAHG0004155
KINWATKINWATMAHG0004154
TAMSATAMSAMAHG0004153
WAI BAZARWAI BAZARMAHG0004152
VISHNUPURIVISHNUPURIMAHG0004151
WADEPURIWADEPURIMAHG0004150
UMRI BAZARUMRI BAZARMAHG0004149
TAMLOORTAMLOORMAHG0004148
TALNITALNIMAHG0004147
UMARI PETHUMARI PETHMAHG0004145
LOHALOHAMAHG0004144
MUKHEDMUKHEDMAHG0004143
HADGAONHADGAONMAHG0004142
PETHWADAJPETHWADAJMAHG0004141
BHOKARBHOKARMAHG0004139
OSMANNAGAROSMANNAGARMAHG0004138
BHAGYANAGAR NANDEDBHAGYANAGAR NANDEDMAHG0004136
MUKRAMABADMUKRAMABADMAHG0004135
MUDKHEDMUDKHEDMAHG0004134
MANATHAMANATHAMAHG0004133
MALEGAONMALEGAONMAHG0004132
MALAKOLIMALAKOLIMAHG0004131
MAHURMAHURMAHG0004130
LOHGAONLOHGAONMAHG0004129
LIMBGAONLIMBGAONMAHG0004128
LAHANLAHANMAHG0004127
KUNTURKUNTURMAHG0004126
KRUSHNURKRUSHNURMAHG0004125
KHATGAONKHATGAONMAHG0004124
KARADKHEDKARADKHEDMAHG0004123
KAPSIKAPSIMAHG0004122
KANDHARKANDHARMAHG0004121
KAMARIKAMARIMAHG0004120
DHARMABADDHARMABADMAHG0004119
JAMBJAMBMAHG0004118
JAHOORJAHOORMAHG0004116
HANEGAONHANEGAONMAHG0004115
GADGAGADGAMAHG0004114
DIGRAS NDIGRAS NMAHG0004113
DEGLOORDEGLOORMAHG0004112
CHANDOLACHANDOLAMAHG0004111
BODHADIBODHADIMAHG0004110
KASRALIKASRALIMAHG0004109
BETMOGRABETMOGRAMAHG0004108
BARULBARULMAHG0004107
BARBADABARBADAMAHG0004106
BARADBARADMAHG0004105
BILOLIBILOLIMAHG0004104
ARJAPURARJAPURMAHG0004103
ARDHAPURARDHAPURMAHG0004102
ISLAPURISLAPURMAHG0004101
NANDEDREGIONAL OFFICE NANDEDMAHG0004100
AURANGABADHEAD OFFICEMAHG0004000
AURANGABADSERVICE CENTREMAHG00000SC
City Branch IFSC CodeCheck all other Bank IFSC codes in India